Kasutustingimused


Üldiste tingimuste kehtivus

Üldised tingimused kehtivad semuke.ee klientide (edaspidi Klient) ja Remris OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete lisainfo ja Kuidas osta? juhend ning Tagastamine ja vahetamine tingimused.

Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Semuke.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud tingimustega ja on nendega nõus.

Poe hinnakiri

Müüja koduleheküljel semuke.ee müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist.

Kõik Müüja toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikanud nupule “Lisa ostukorvi.”

Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

Tellimuse vormistamiseks läheb klient ostukorvi, kus on näha tema valitud tooted ning info transpordi kohta.

Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused.

Tellimus kinnitatakse, kui klient on tasunud ostu eest pangalinki kasutades Remris OÜ arveldusarvele.

Tellimus väljastatakse peale tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumist Remris OÜ arveldusarvele.

Tellitud kauba eest tasumine

Tellimuse eest saab tasuda tellimuse all olevate pangalinkide kaudu Remris OÜ arveldusarvele.

Tellimuse kinnituses on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse, kui Klient pole valinud ise järele tulemise võimalust. Samuti on tellimuse kinnituses toodud Remris OÜ andmed.

Vastutus ja vääramatu jõud

Remris OÜ vastutab Kliendi ees semuke.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Klient vastutab Müüja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

Muud tingimused

Müüja kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Müüja ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel. Müüja on õigus kasutada Kliendi isikuandmeid uudiskirja ja reklaamisõnumite edastamiseks.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui poel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Autorikaitse

Kõik Müüja fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigustega ning nende omavoliline kopeerimine või printimine on Autoriõiguse seadusest tulenevalt keelatud.

Shopping Cart
X